Browse Items (26 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2529

P377 2529.jpg
P377-378/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P385-386/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ซ้าย

P594 2529.jpg
P594-600/2529 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P601-621/2529 - การสัมมนา
P622-630/2529 - ชมนิทรรศการ
P631-638/2529 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P639-651/2529 - ชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P464 2529.jpg
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529- ผู้ร่วมงานกฐิน

P249 2529.jpg
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 - นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P275-276/2529 - นักศึกษาใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P277-280/2529 -…

P451 2529.jpg
P452/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P459/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา) รับประทานอาหาร
P460-462/2529- รับประทานอาหารร่วมกัน
P463/2529- นักศึกษาและเด็กๆ

P533 2529.jpg
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(ชาย)
P544-546/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(หญิง)
P547-554/2529- บุคคลต่างๆ…

P313 2529.jpg
P313-314/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P315/2529- ศ.พิมล กลกิจ กล่าว
P317/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) มอบโล่แด่ ศ.พิมล กลกิจ(ขวา)
P318/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย)

P355 2529.jpg
P355/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P356/2529- พวงมาลา
P357/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต วางพวงมาลา
P359-360/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)มอบโล่
P361/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P363-365/2529-…

P516 2529.jpg
P516-517/2529- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

P10 2529.jpg
P10-15/2529- รศ.ดร.นพดล ทองโสภิต ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
P16-23/2529- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
P24-30/2529- ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์

P281 2529.jpg
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529- การแสดงโปงลาง

P653.1 2529.jpg
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529-…

P304 2529.jpg
P304/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P310/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P311/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P312/2529- พานไหว้ครูรูปแบบต่างๆ

P493 2529.jpg
P493/2529- การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P497-500/2529- การต้อนรับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2