โครงการฝายน้ำล้น ครั้งที่ 14 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

โครงการฝายน้ำล้น ครั้งที่ 14 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Description

P187-195/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต เยี่ยมชมโครงการฝายน้ำล้น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-04-25

Identifier

P187-206/2529

Files

P187 2529.jpg
P188 2529.jpg
P189 2529.jpg
P190 2529.jpg
P191 2529.jpg
P192 2529.jpg
P193 2529.jpg
P194 2529.jpg
P195 2529.jpg
P196 2529.jpg
P197 2529.jpg
P198 2529.jpg
P199 2529.jpg
P200 2529.jpg
P201 2529.jpg
P202 2529.jpg
P203 2529.jpg
P204 2529.jpg
P205 2529.jpg
P206 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “โครงการฝายน้ำล้น ครั้งที่ 14 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1587.

Output Formats