ภาพถ่ายปี 2529

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2529

Collection Items

นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ<br /><br />
สำนักวิทยบริการ
P60-70/2529-นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P53-59/2529-พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P71-90/2529-ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานวันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P91-96/2529- ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานวันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาศาสตร์ 5
P97-107/2529- ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาศาสตร์ 5

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2529
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529-…

USAID Research Grant Ceremony December 9,1986
P594-600/2529 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P601-621/2529 - การสัมมนา
P622-630/2529 - ชมนิทรรศการ
P631-638/2529 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P639-651/2529 - ชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P10-15/2529- รศ.ดร.นพดล ทองโสภิต ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
P16-23/2529- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
P24-30/2529- ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์

กีฬาประเพณี มข.-มช. ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(ชาย)
P544-546/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(หญิง)
P547-554/2529- บุคคลต่างๆ…

วันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2529
P31-32/2529- ศ.ดร.กวี จุติกุล กล่าว
P33-34/2529- ศ.ดร.กวี จุติกุล ตัดประตูเปิดงาน

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.ณรงค์  กุหลาบ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม  สำนักวิทยบริการ
P516-517/2529- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

พิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์
P44- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ ฯพณฯรมต.ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย<br /><br />
ดร.สุบิน  ปิ่นขยัน
P493/2529- การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P497-500/2529- การต้อนรับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถานปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ
P46-52/2529- พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถานปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2529
P113/2529- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2529

โครงการฝายน้ำล้น ครั้งที่ 14 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
P187-195/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต เยี่ยมชมโครงการฝายน้ำล้น

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2529 ทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม ต. หนองแวง
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529- ผู้ร่วมงานกฐิน

การออกค่ายอาสาฯของนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P452/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P459/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา) รับประทานอาหาร
P460-462/2529- รับประทานอาหารร่วมกัน
P463/2529- นักศึกษาและเด็กๆ

International Training Program in Community Maternal and Child Health August 28,1986
P377-378/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P385-386/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ซ้าย

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2529 ที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่นและไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 - นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P275-276/2529 - นักศึกษาใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P277-280/2529 -…

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปี 2529 ณ อาคารพลศึกษา
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529- การแสดงโปงลาง

งานวันวิทยาศาสตร์ไทย  ณ  คณะวิทยาศาสตร์
P355/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P356/2529- พวงมาลา
P357/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต วางพวงมาลา
P359-360/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)มอบโล่
P361/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P363-365/2529-…

พิธีไหว้ครู
P304/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P310/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P311/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P312/2529- พานไหว้ครูรูปแบบต่างๆ

งานฉลองครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
P313-314/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P315/2529- ศ.พิมล กลกิจ กล่าว
P317/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) มอบโล่แด่ ศ.พิมล กลกิจ(ขวา)
P318/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย)
View all 26 items

Collection Tree