ภาพถ่ายปี 2529

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2529

Items in the ภาพถ่ายปี 2529 Collection

นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ<br />
สำนักวิทยบริการ
P60-70/2529-นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P53-59/2529-พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P71-90/2529-ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานวันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P91-96/2529- ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานวันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ …

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2529
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529-…

USAID Research Grant Ceremony December 9,1986
P594-600/2529 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P601-621/2529 - การสัมมนา
P622-630/2529 -…

พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P10-15/2529- รศ.ดร.นพดล ทองโสภิต ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
P16-23/2529-…

กีฬาประเพณี มข.-มช. ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br />
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529-…

วันเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2529
P31-32/2529- ศ.ดร.กวี จุติกุล กล่าว
P33-34/2529- ศ.ดร.กวี จุติกุล ตัดประตูเปิดงาน

พิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์<br />
P44- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ ฯพณฯรมต.ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย<br />
ดร.สุบิน  ปิ่นขยัน
P493/2529- การต้อนรับที่สนามบิน จ.ขอนแก่น
P497-500/2529- การต้อนรับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถานปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ
P46-52/2529- พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถานปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2529
P113/2529- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2529

โครงการฝายน้ำล้น ครั้งที่ 14 ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น<br />
P187-195/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต เยี่ยมชมโครงการฝายน้ำล้น

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2529 ทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม ต. หนองแวง
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529-…

การออกค่ายอาสาฯของนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P452/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P459/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา) รับประทานอาหาร
P460-462/2529-…

International Training Program in Community Maternal and Child Health August 28,1986
P377-378/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P385-386/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ซ้าย

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2529 ที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่นและไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 -…

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปี 2529 ณ อาคารพลศึกษา
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529-…

งานวันวิทยาศาสตร์ไทย  ณ  คณะวิทยาศาสตร์
P355/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P356/2529- พวงมาลา
P357/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต …

พิธีไหว้ครู
P304/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P310/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P311/2529-…

งานฉลองครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
P313-314/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P315/2529- ศ.พิมล กลกิจ กล่าว
P317/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย)…

Collection Tree