งานฉลองครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์

Dublin Core

Title

งานฉลองครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์

Description

P313-314/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P315/2529- ศ.พิมล กลกิจ กล่าว
P317/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) มอบโล่แด่ ศ.พิมล กลกิจ(ขวา)
P318/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-06-27

Identifier

P313-326/2529

Files

P313 2529.jpg
P314 2529.jpg
P315 2529.jpg
P316 2529.jpg
P317 2529.jpg
P318 2529.jpg
P319 2529.jpg
P320 2529.jpg
P321 2529.jpg
P322 2529.jpg
P323 2529.jpg
P324 2529.jpg
P325 2529.jpg
P326 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานฉลองครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1636.

Output Formats