การสาธิตศิลปะการแสดงสำหรับเด็กในเอเชีย โดยคณะกรรมการจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dublin Core

Title

การสาธิตศิลปะการแสดงสำหรับเด็กในเอเชีย โดยคณะกรรมการจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Description

P191/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P192-204/2530 - การแสดง
P205-206/2530 - ผู้ชม
P207 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย) มอบของที่ระลึก
P208/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (ขวา) มอบของที่ระลึก
P209/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Contributor

2530-03-(27-28)

Files

P191 2530.jpg
P192 2530.jpg
P193 2530.jpg
P194 2530.jpg
P195 2530.jpg
P196 2530.jpg
P197 2530.jpg
P198 2530.jpg
P199 2530.jpg
P200 2530.jpg
P201 2530.jpg
P202 2530.jpg
P203 2530.jpg
P204 2530.jpg
P205 2530.jpg
P206 2530.jpg
P207 2530.jpg
P209 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การสาธิตศิลปะการแสดงสำหรับเด็กในเอเชีย โดยคณะกรรมการจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1637.

Output Formats