ภาพถ่ายปี 2530

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2530

Items in the ภาพถ่ายปี 2530 Collection

พิธีมอบทุนฟูจิโมโต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1-12/2530- พิธีมอบทุนฟูจิโมโต-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การต้อนรับคณะผู้แทนการศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม …

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P41/2530 - พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ จุดธูปเทียนไหว้ครู
P42/2530 - พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ กล่าว
P44-48/2530- รศ.นพ.สมพร …

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529
P96-98/2530- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529

รศ.ยุพิน  เตชะมณี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
P846-851/2530- รศ.ยุพิน เตชะมณี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ

การแถลงข่าวโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง “ อีสานเขียว ” แก่สื่อมวลชน ณ ห้องภูพานขอนแก่นโฮลเต็ล 28 สิงหาคม 2530
P1214-1215/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1216-1217/2530 - ทหารในเครื่องแบบกล่าว
P1218/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม…

รศ.นพ.สมพร  โพธินาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ…

พิธีตักบาตร  และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P386-396/2530 - พิธีตักบาตร
P386/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ) และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P387/2530 -…

กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P523-533 ขบวนพาเหรด
P534-538 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
P539-541 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P542-543…

งานประเพณีสงกรานต์  เทศกาลดอกคูณเสียงแคน  ประจำปี 2530  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดรถบุปผชาติร่วมงานนี้ด้วยเป็นปีแรก
P407-415/2530 - ขบวนรถบุปผชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P416-452/2530 - ขบวนรถบุปผชาติจากหน่วยงานต่างๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
P631-637 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ…

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2530 ณ <br />
อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.นพ.สมพร  โพธินาม  เป็นประธาน<br />
P681-684- นักศึกษาใหม่เดินแถวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา
P685-687- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P688-689-…

การสาธิตโครงการเครือข่าย AIT-THAILAND INTER-UNIVERSITY NETWORK ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
P488-489/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P490-492/2530- ผู้เข้าร่วมโครงการ

Collection Tree