รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถาบันประมงขอนแก่น

Dublin Core

Title

รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถาบันประมงขอนแก่น

Description

P318-339/2530- รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถาบันประมงขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-03-29

Identifier

P318-339/2530

Files

P318 2530.jpg
P319 2530.jpg
P320 2530.jpg
P321 2530.jpg
P322 2530.jpg
P323 2530.jpg
P324 2530.jpg
P325 2530.jpg
P326 2530.jpg
P327 2530.jpg
P328 2530.jpg
P329 2530.jpg
P330 2530.jpg
P331 2530.jpg
P332 2530.jpg
P333 2530.jpg
P334 2530.jpg
P335 2530.jpg
P336 2530.jpg
P337 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถาบันประมงขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1306.

Output Formats