งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และคณะ โดย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และคณะ โดย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-18

Identifier

P149-165/2533

Files

P149 2533.jpg
P150 2533.jpg
P151 2533.jpg
P152 2533.jpg
P153 2533.jpg
P154 2533.jpg
P155 2533.jpg
P156 2533.jpg
P157 2533.jpg
P158 2533.jpg
P159 2533.jpg
P160 2533.jpg
P161 2532.jpg
P162 2533.jpg
P163 2533.jpg
P164 2533.jpg
P165 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และคณะ โดย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1305.

Output Formats