ภาพถ่ายปี 2533

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2533

Collection Items

ภาพถ่ายนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P42-52/2533- ภาพถ่ายนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเด็ก ประจำปี 2533 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
P78-รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
P79-80-อธิการบดี กล่าว
P81-86- การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

โครงการสัมมนา ขอนแก่น-ไอเมท ครั้งที่ 3<br /><br />
เพื่อการพัฒนานักธุรกิจชั้นนำระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน 28-29กรกฎาคม 2533 มีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในการสัมมนานี้ด้วย
P795 นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
P796-803 รับมอบของที่ระลึกและมอบวุฒิบัตร
P804-819 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ งานราตรีศิษย์เก่าไอเมทอีสาน ณ ขอนแก่นโฮเต็ล

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2533 และงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, เลี้ยงอาหารเด็ก, การปาฐกถาพิเศษ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในการนี้ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ได้เข้าร่วมในพิธีใส่บาตรและงานเลี้ยงด้วย
P95-101-พิธีทำบุญตักบาตร
P102-109-เลี้ยงอาหารเด็ก โดยมี รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน
P110-114-การปาฐกถาพิเศษ “เกียรติภูมิวิชาชีพครู” โดย รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ
P115-121-งานเลี้ยงสังสรรค์ มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี…

ปาฐกถาพิเศษ “มองอีสาน” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต 7 สิงหาคม 2533 ภายในงานร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P832-843/2533- ปาฐกถาพิเศษ “มองอีสาน” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต 7 สิงหาคม 2533 ภายในงานร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

การประชุม มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เข้าร่วมในการประชุม ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P122-124/2533- การประชุม มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เข้าร่วมในการประชุม ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา<br /><br />
<br /><br />
2533 4 มิถุนายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี<br /><br />
<br /><br />
เป็นประธานในพิธี
P457-458- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, นายศักดา อ้อพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะผู้บริหาร พร้อมในพิธี
P459- อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

P460- ประธานจุดธูป เทียน…

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
P127-148/2533- พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม 2533<br /><br />
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต<br /><br />
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงานด้วย
P915 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P916-918 ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน
P919-920 รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
P921-924…

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในพิธีด้วย
P207-211-พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
P212-ภาพถ่ายผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี รศ.ดร.ธิติ เฮงรัศมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
P500- คุณจง ลี้พูลทรัพย์

P501- คุณอัญชลี ลี้พูลทรัพย์

เยี่ยมชมโครงการอีสานเขียว
P351-355-ชมโครงการเลี้ยงแย้
P356-357-ชมแปลงปลูกถั่วไร้ค้าง
P358-359-พื้นที่รอบ ๆ โครงการ
View all 72 items

Collection Tree