ภาพถ่ายปี 2533

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2533

Items in the ภาพถ่ายปี 2533 Collection

ภาพถ่ายนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P42-52/2533- ภาพถ่ายนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปาฐกถาพิเศษ “มองอีสาน” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต 7 สิงหาคม 2533 ภายในงานร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P832-843/2533- ปาฐกถาพิเศษ “มองอีสาน” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต 7 สิงหาคม 2533 ภายในงานร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล…

การประชุม มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เข้าร่วมในการประชุม ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P122-124/2533- การประชุม มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เข้าร่วมในการประชุม ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต…

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
P500- คุณจง ลี้พูลทรัพย์

P501- คุณอัญชลี ลี้พูลทรัพย์

เยี่ยมชมโครงการอีสานเขียว
P351-355-ชมโครงการเลี้ยงแย้
P356-357-ชมแปลงปลูกถั่วไร้ค้าง
P358-359-พื้นที่รอบ ๆ โครงการ

Collection Tree