พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในพิธีด้วย

Dublin Core

Title

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในพิธีด้วย

Description

P207-211-พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
P212-ภาพถ่ายผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี รศ.ดร.ธิติ เฮงรัศมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-25

Identifier

P206-213/2533

Files

P206 2533.jpg
P207 2533.jpg
P208 2533.jpg
P209 2533.jpg
P210 2533.jpg
P211 2533.jpg
P212 2533.jpg
P213 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในพิธีด้วย,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1316.

Output Formats