เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P306-316/2534- เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) โดยมี รศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบให้การต้อนรับ
P317-323/2534- เข้าพบ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ที่สำนักงานอธิการบดี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-02-21

Files

P306 2534.jpg
P308 2534.jpg
P309 2534.jpg
P310 2534.jpg
P311 2534.jpg
P312 2534.jpg
P313 2534.jpg
P314 2534.jpg
P315 2534.jpg
P316 2534.jpg
P318 2534.jpg
P319 2534.jpg
P320 2534.jpg
P323 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1315.

Output Formats