ภาพถ่ายปี 2534

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2534

Collection Items

โต้วาทีน้องใหม่
P15/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P16-20/2534- บรรยากาศการโต้วาที
P21-23/2534- อธิการบดีมอบโล่รางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์<br /><br />
<br /><br />
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย <br /><br />
<br /><br />
และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม <br /><br />
<br /><br />
2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
P27-32/2534- การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม 2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร…

งานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2534 คณะศึกษาศาสตร์ <br /><br />
<br /><br />
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี <br /><br />
<br /><br />
เป็นประธานเปิดงาน
P36/2534- รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
P37/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P38-45/2534- การแสดงบนเวที
P46-70/2534- กิจกรรมภายในงาน

การอภิปราย “มหาวิทยาลัยอีก 1 ทศวรรษ” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต,<br /><br />
<br /><br />
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 24 ม.ค. 2534
P121-122/2534- ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต
P123-124/2534- พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
P125-126/2534- บรรยากาศในงาน โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมในงานด้วย

พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2534 บริเวณเวทีสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P137-138/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P147/2534- อธิการบดี ตักบาตร ถวายภัตตาหาร
P148/2534- รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี ตักบาตร
P149-151/2534- รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและบุคลากร…

พิธีเปิดนิทรรศการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ตัดริบบิ้นเปิดงาน
P176-178/2534- พิธีเปิดนิทรรศการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ตัดริบบิ้นเปิดงาน

นิทรรศการหนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์2534 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P190-195/2534- นิทรรศการหนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2534 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
P196/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว
P197-198/2534 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
P200-202/2534- รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 :การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทัวร์ริ่ง
P203-205/2534- การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทัวร์ริ่ง.
P206-207/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว
P208-213/2534- อธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
P214-215/2534- อ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา…

บรรยายมองอีสาน : ประตูสู่อินโดจีน โดย ฯพณฯ วงศ์ พลนิกร
P248-252/2534- บรรยายมองอีสาน : ประตูสู่อินโดจีน โดย ฯพณฯ วงศ์ พลนิกร

ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการและคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2534
P261-264/2534- ฯพณฯ รัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
P265-266/2534- นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
P267-274/2534-…

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-316/2534- เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) โดยมี รศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบให้การต้อนรับ
P317-323/2534- เข้าพบ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ที่สำนักงานอธิการบดี

บายศรีสู่ขวัญ เกษียณอายุ รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
P379/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมผูกข้อแขนแก่ อ.สายหยุด ในพิธีบายศรี

พิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านอีสานเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534 ณ บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
P433/2534อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P435-436/2534- อธิการบดี กล่าว
P437-440/2534- บรรยากาศในพิธี
P441/2534- พิธีเปิดป้ายผ้าแพรเปิดโครงการ
P442/2534- บรรยากาศในหมู่บ้าน

พิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านอีสานเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534 ณ บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
P433/2534อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P435-436/2534- อธิการบดี กล่าว
P437-440/2534- บรรยากาศในพิธี
P441/2534- พิธีเปิดป้ายผ้าแพรเปิดโครงการ
P442/2534- บรรยากาศในหมู่บ้าน

มอบเครื่องเจาะน้ำ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โดย พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก มทภ.2 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 27 มีนาคม 2534
P443-445/2534- มทภ.2 พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก ประธานในพิธีและคณะเดินทางมาถึง
P446/2534- รศ.ดร.สาโรช ค้าเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
P447-448/2534- ประธาน กล่าว
P449-450/2534- รับมอบหนังสือ
P451-452/2534- บรรยากาศในพิธี
P453-463/2534-…

งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคน 15-18 เมษายน 2534 จังหวัดขอนแก่น - - ขบวนแห่
P543-546/2534- พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ร่วมชมขบวนแห่ P547-580/2534- ขบวนแห่จากหน่วยงานต่าง ๆ P581-585/2534- ขบวนคณะเกษตรศาสตร์
P586-588/2534- ขบวนคณะวิทยาศาตร์
P589-593/2534- ประชาชนที่มาชมขวนแห่

การแข่งขันกีฬาสัมพันธไมตรี มิตรภาพไทย-ลาว ณ สนามกีฬาและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน
P607/2534- อธิการบดี กล่าว
P608-612/2534- รับมอบของที่ระลึก
P613-622/2534- การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
P623-626/2534- การแข่งขันแบดมินตันชาย
P627/2534- อธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมชมการแข่งขันกีฬาในอาคารพลศึกษา
P628/2534-…

นายอานันท์ ปันยารชุน เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P673-680/2534- นายอานันท์ ปันยารชุน เดินทางมาถึง โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, คณะผู้บริหาร และนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นให้การต้อนรับ
P681-684/2534- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P685/2534-…

ภาพถ่ายอาคารและสถานที่
P689-690/2534- แฟลต
P691/2534- บ้านพัก
P692/2534- โรงอาหารกลาง (ซ่อมแซมหลังคา)
View all 73 items

Collection Tree