ภาพถ่ายปี 2534

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2534

Items in the ภาพถ่ายปี 2534 Collection

โต้วาทีน้องใหม่
P15/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P16-20/2534- บรรยากาศการโต้วาที
P21-23/2534-…

งานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2534 คณะศึกษาศาสตร์ <br />
<br />
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี <br />
<br />
เป็นประธานเปิดงาน
P36/2534- รศ.ดร.แก้วตา คณะวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
P37/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี…

การอภิปราย “มหาวิทยาลัยอีก 1 ทศวรรษ” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต,<br />
<br />
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 24 ม.ค. 2534
P121-122/2534- ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต
P123-124/2534- พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
P125-126/2534- บรรยากาศในงาน โดยมี รศ.นพ.นพดล…

พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2534 บริเวณเวทีสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P137-138/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P147/2534- อธิการบดี ตักบาตร…

พิธีเปิดนิทรรศการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ตัดริบบิ้นเปิดงาน
P176-178/2534- พิธีเปิดนิทรรศการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร…

นิทรรศการหนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์2534 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P190-195/2534- นิทรรศการหนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2534 ณ…

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
P196/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว
P197-198/2534 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 :การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทัวร์ริ่ง
P203-205/2534- การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทัวร์ริ่ง.
P206-207/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว
P208-213/2534-…

บรรยายมองอีสาน : ประตูสู่อินโดจีน โดย ฯพณฯ วงศ์ พลนิกร
P248-252/2534- บรรยายมองอีสาน : ประตูสู่อินโดจีน โดย ฯพณฯ วงศ์ พลนิกร

ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการและคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2534
P261-264/2534- ฯพณฯ รัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต…

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-316/2534- เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) โดยมี รศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์…

บายศรีสู่ขวัญ เกษียณอายุ รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
P379/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมผูกข้อแขนแก่ อ.สายหยุด ในพิธีบายศรี

มอบเครื่องเจาะน้ำ โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โดย พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก มทภ.2 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 27 มีนาคม 2534
P443-445/2534- มทภ.2 พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก ประธานในพิธีและคณะเดินทางมาถึง
P446/2534- รศ.ดร.สาโรช…

งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคน 15-18 เมษายน 2534 จังหวัดขอนแก่น - - ขบวนแห่
P543-546/2534- พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ร่วมชมขบวนแห่ P547-580/2534- ขบวนแห่จากหน่วยงานต่าง ๆ P581-585/2534-…

นายอานันท์ ปันยารชุน เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P673-680/2534- นายอานันท์ ปันยารชุน เดินทางมาถึง โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,…

ภาพถ่ายอาคารและสถานที่
P689-690/2534- แฟลต
P691/2534- บ้านพัก
P692/2534- โรงอาหารกลาง (ซ่อมแซมหลังคา)

Collection Tree