ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และคณะ ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และคณะ ให้การต้อนรับ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-04-23

Files

P663 2534.jpg
P664 2534.jpg
P666 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.นพ.อาคม สวัสดิพาณิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และคณะ ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1421.

Output Formats