พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะต่างๆ ร่วมในพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะต่างๆ ร่วมในพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P818 ประธาน และคณะ ในพิธี
P819-820 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P821-825 นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานไหว้ครูไหว้อธิการบดี
P826-828 ประธานมอบโล่

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-06-22

Identifier

P818-828/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะต่างๆ ร่วมในพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1420.

Output Formats