ภาพถ่ายปี 2532

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2532

Collection Items

งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน<br /><br />
เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย
P15-17/2532- งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย

งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ<br /><br />
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน<br /><br />
ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P18-24/2532- งานมหกรรมภาพยนตร์อินเดีย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P52-53 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P54 ประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
P55 ประธานใส่บาตร
P56 รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ใส่บาตร
P57-61 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใส่บาตร

P72 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P73-78 บุคลากรรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P98-100 เสด็จฯ ถึงอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.สมพร โพธินาม
อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ
P101-103 เสด็จฯ ถึงยังพลับพลาที่ประทับ
P104-105 อธิการบดี…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการงานวิชาการและงานวันเกษตรแห่งชาติปี 2532 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P139-141 ทรงเปิดนิทรรศการงานวิชาการและงานวันเกษตรแห่งชาติ
P142-143 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ
P144-147 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ

งานฉลอง 25 ปี คืนสู่เหย้า และงานเลี้ยงต้อนรับแรลลี่อิสานเขียว ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P148-149 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P153-154 รำอวยพร
P155-166 พิธีมอบถ้วยรางวัล
P167-192 บรรยากาศภายในงานเลี้ยง

P229 ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
P230 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P231-234 ประธาน ทำพิธีเปิดอาคาร
P235 ประธาน รับมอบของที่ระลึก

P284 พระสงฆ์เจิมป้าย
P285-286 ประธาน กล่าว และเปิดป้ายผ้าแพร
P288-289 ประธานตัดริบบิ้นเปิดห้องปฏิบัติการ และทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ
P290 รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ

P501-503 อธิการบดีให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
P504-507 พิธีมอบทุนการศึกษา
P508-513 ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
P514-515 บรรยากาศในพิธีมอบทุน
P516-518 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

P519-522 พลเอกชวลิต เดินทางมาถึง โดยมีอธิการบดีและคณะให้การต้อนรับ
P523 อธิการบดี กล่าว
P524-525 พลเอกชวลิต กล่าว
P526-528 พลเอกชวลิต ถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์
P529-530 พลเอกชวลิต มอบทุน
P531-542 บรรยากาศภายในงานเลี้ยง

P546-550 บรรยากาศการพูดคุยก่อนเริ่มพิธีการ
P551 อธิการบดี กล่าว
P552-554 ผู้แทนจากจีน กล่าว
P555-559 รับมอบของที่ระลึก
P560 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

P655 รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
P656 รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามสมุดเยี่ยม
P657-658 รับมอบของที่ระลึก
P659-660…

P661-663 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
P664-679 รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ…

P697-700 ป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่
P701-704 บรรยากาศของรุ่นพี่ที่มาต้อนรับนักศึกษาใหม่
P705-715 นักศึกษาใหม่รวมกลุ่มและเดินแถวไปไหว้พระ

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…
View all 85 items

Collection Tree