ภาพถ่ายปี 2532

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2532

Items in the ภาพถ่ายปี 2532 Collection

งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน<br />
เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย
P15-17/2532- งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน…

P52-53 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P54 ประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
P55 ประธานใส่บาตร
P56…

P72 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P73-78 บุคลากรรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานฉลอง 25 ปี คืนสู่เหย้า และงานเลี้ยงต้อนรับแรลลี่อิสานเขียว ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P148-149 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P153-154 รำอวยพร
P155-166 พิธีมอบถ้วยรางวัล
P167-192…

P697-700 ป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่
P701-704 บรรยากาศของรุ่นพี่ที่มาต้อนรับนักศึกษาใหม่
P705-715…

Collection Tree