งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน
เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน
เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย

Description

P15-17/2532- งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-09

Identifier

P15-17/2532

Files

P15 2532.jpg
P16 2532.jpg
P17 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งาน Welcome the Ambassador of India to Khon Kaen University โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ยุพิน
เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1157.

Output Formats