พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 วันที่ 2 มิถุนายน 2532 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 วันที่ 2 มิถุนายน 2532 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Description

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-06-02

Identifier

P727-735/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 วันที่ 2 มิถุนายน 2532 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1400.

Output Formats