พิธีมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 กันยายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 กันยายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี

Subject

P1171-1181 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบงานแก่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
P1185-1186 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-09-07

Identifier

P1171-1186/2533

Files

P1171 2533.jpg
P1172 2533.jpg
P1173 2533.jpg
P1174 2533.jpg
P1175 2533.jpg
P1176 2533.jpg
P1177 2533.jpg
P1178 2533.jpg
P1179 2533.jpg
P1180 2533.jpg
P1181 2533.jpg
P1182 2533.jpg
P1183 2533.jpg
P1184 2533.jpg
P1185 2533.jpg
P1186 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 กันยายน 2533 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี,” KKU Archives, accessed February 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1399.

Output Formats