นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P229 ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
P230 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P231-234 ประธาน ทำพิธีเปิดอาคาร
P235 ประธาน รับมอบของที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-02-27

Identifier

P226-235/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1288.

Output Formats