การอภิปรายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนานาทรรศนะ
จัดโดยวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 มกราคม 2532

Dublin Core

Title

การอภิปรายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนานาทรรศนะ
จัดโดยวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 มกราคม 2532

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-01-25

Identifier

P79-81/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การอภิปรายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนานาทรรศนะ
จัดโดยวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 มกราคม 2532,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1224.

Output Formats