พิธีไหว้ครู ณ สโมสรอาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
ชุดที่ 1 P254-305 ภาพสี

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครู ณ สโมสรอาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
ชุดที่ 1 P254-305 ภาพสี

Description

P254-255/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P256-259/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าว
P261-265/2527- คณาจารย์
P266/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P267/2527- พระราชวรมุนี(วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร) เจิมตำรา
P270-271/2527- พระราชวรมุนี(วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร) ปาฐกถาธรรม
P272-294/2527- พิธีไหว้ครู
P295-303/2527- นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมพิธี
P304-305/2527- พานไหว้ครูรูปแบบต่างๆ
P306-313/2527- คณาจารย์
P314-330/2527 - พิธีไหว้ครู
P331-332/2527- พระราชวรมุนี(วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร) เจิมตำรา
P333-334/2527- ฯพณฯพจน์ สารสิน กล่าว
P335/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P336/2527- วงดนตรีไทยบรรเลงในพิธี
P338/2527- นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมพิธี
P359/2527- ป้ายพิธีไหว้ครู

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-06-14

Identifier

P254-359/2527

Files

P254 2527.jpg
P255 2527.jpg
P256 2527.jpg
P257 2527.jpg
P258 2527.jpg
P259 2527.jpg
P260 2527.jpg
P261 2527.jpg
P262 2527.jpg
P263 2527.jpg
P264 2527.jpg
P265 2527.jpg
P266 2527.jpg
P267 2527.jpg
P268 2527.jpg
P269 2527.jpg
P270 2527.jpg
P271 2527.jpg
P272 2527.jpg
P273 2527.jpg
P274 2527.jpg
P275 2527.jpg
P276 2527.jpg
P277 2527.jpg
P278 2527.jpg
P279 2527.jpg
P280 2527.jpg
P281 2527.jpg
P282 2527.jpg
P283 2527.jpg
P284 2527.jpg
P285 2527.jpg
P286 2527.jpg
P287 2527.jpg
P288 2527.jpg
P289 2527.jpg
P290 2527.jpg
P291 2527.jpg
P292 2527.jpg
P293 2527.jpg
P294 2527.jpg
P295 2527.jpg
P296 2527.jpg
P297 2527.jpg
P298 2527.jpg
P299 2527.jpg
P300 2527.jpg
P301 2527.jpg
P302 2527.jpg
P303 2527.jpg
P304 2527.jpg
P305 2527.jpg
P306 2527.jpg
P307 2527.jpg
P308 2527.jpg
P309 2527.jpg
P310 2527.jpg
P311 2527.jpg
P312 2527.jpg
P313 2527.jpg
P314 2527.jpg
P315 2527.jpg
P316 2527.jpg
P317 2527.jpg
P318 2527.jpg
P319 2527.jpg
P320 2527.jpg
P321 2527.jpg
P322 2527.jpg
P323 2527.jpg
P324 2527.jpg
P325 2527.jpg
P326 2527.jpg
P327 2527.jpg
P328 2527.jpg
P329 2527.jpg
P330 2527.jpg
P331 2527.jpg
P332 2527.jpg
P333 2527.jpg
P334 2527.jpg
P335 2527.jpg
P336 2527.jpg
P337 2527.jpg
P338 2527.jpg
P339 2527.jpg
P340 2527.jpg
P341 2527.jpg
P342 2527.jpg
P343 2527.jpg
P344 2527.jpg
P345 2527.jpg
P346 2527.jpg
P347 2527.jpg
P348 2527.jpg
P349 2527.jpg
P350 2527.jpg
P351 2527.jpg
P352 2527.jpg
P353 2527.jpg
P354 2527.jpg
P355 2527.jpg
P356 2527.jpg
P357 2527.jpg
P358 2527.jpg
P359 2527.jpg
P360 2527.jpg
P361 2527.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีไหว้ครู ณ สโมสรอาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
ชุดที่ 1 P254-305 ภาพสี,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1225.

Output Formats