Browse Items (4 total)

  • Tags: สโมสรอาจารย์

P456 2527.jpg
P456-458/2527- นักศึกษานำพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P459-461/2527- นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมพิธี
P462-464/2527- รำบายศรีสู่ขวัญ
P465/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P466/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนพานบายศรี
P467/2527-…

P424 2527.jpg
P424-430/2527- นักศึกษาเดินแถวเข้าสู่พิธี ณ สโมสรอาจารย์
P431-437/2527- นักศึกษาร่วมยกพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P438-452/2527- คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P453-455/2527- การแสดงโปงลาง

P254 2527.jpg
P254-255/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P256-259/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าว
P261-265/2527- คณาจารย์
P266/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P267/2527- พระราชวรมุนี(วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร) เจิมตำรา
P270-271/2527-…

P62 2528.jpg
P62 การแข่งขันฟุตบอล
P63 ผู้ชมการแข่งขันฟุตบอล
P64-66 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P67 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต รำวง(ขวา)
P68 ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รำวง(ขวา)
P69-70 บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรำวง
P71-72 การแสดงในงาน
P73 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2