Browse Items (10 total)

  • Tags: บายศรีสู่ขวัญ

P456 2527.jpg
P456-458/2527- นักศึกษานำพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P459-461/2527- นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมพิธี
P462-464/2527- รำบายศรีสู่ขวัญ
P465/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P466/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนพานบายศรี
P467/2527-…

P379 2534.jpg
P379/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี ร่วมผูกข้อแขนแก่ อ.สายหยุด ในพิธีบายศรี

P424 2527.jpg
P424-430/2527- นักศึกษาเดินแถวเข้าสู่พิธี ณ สโมสรอาจารย์
P431-437/2527- นักศึกษาร่วมยกพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P438-452/2527- คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P453-455/2527- การแสดงโปงลาง

P591 2528.jpg
P591 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P592- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P593- พานบายศรีสู่ขวัญและพราหมณ์
P594-599- ผูกข้อมือผู้เกษียณ
P600 - รศ.ประติยัติ ยุทธศาสตร์โกศล กล่าว
P601- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602 - การแสดง

P205 2518.jpg
P205-210/2518- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12

P83 2520.jpg
P83-90/2520- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2