Browse Items (16 total)

  • Tags: นักศึกษา

มข.569.JPG
เอกสารคำปฏิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P451 2529.jpg
P452/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P459/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา) รับประทานอาหาร
P460-462/2529- รับประทานอาหารร่วมกัน
P463/2529- นักศึกษาและเด็กๆ

P96 2530.jpg
P96-98/2530- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529

P51 2528.jpg
P51-52 ภาพขาวดำ
P53-61 ภาพสี
P53 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ (ขวา) รับมอบ
P54-55 พระสงฆ์เจิมตึกกิจกรรม
P56 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ(ซ้าย)
P57 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.พิมล กลกิจ(คนที่2ซ้าย)
P58 พ.อ.อาทร …

P49 2527.jpg
P49-53/2527- พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2526

P240 2525.jpg
P240-246/2525- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ(ภาพสี)

P13 2516.jpg
P13/2516- พิธีอุปสมบทและบรรพชานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วีรชนของชาติ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2