พิธีมอบตึกกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Dublin Core

Title

พิธีมอบตึกกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Description

P51-52 ภาพขาวดำ
P53-61 ภาพสี
P53 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ (ขวา) รับมอบ
P54-55 พระสงฆ์เจิมตึกกิจกรรม
P56 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ(ซ้าย)
P57 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.พิมล กลกิจ(คนที่2ซ้าย)
P58 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ กล่าว

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-01-25

Identifier

P51-61/2528

Files

P51 2528.jpg
P52 2528.jpg
P53 2528.jpg
P54 2528.jpg
P55 2528.jpg
P56 2528.jpg
P57 2528.jpg
P58 2528.jpg
P59 2528.jpg
P59 2528.jpg
P61 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบตึกกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น),” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1172.

Output Formats