ภาพถ่ายปี 2528

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2528

Collection Items

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 (ภาพสี)
P358-367/2528- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 (ภาพสี)

วันเด็กแห่งชาติ 2528
P7-9 ภาพขาวดำ
P10-15 ภาพสี
P15 รศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว

พิธีไหว้ครู 2528 ณ อาคารพลศึกษา
P370 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P371 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต มอบเกียรติบัตร

กิจกรรมวันครู  คณะศึกษาศาสตร์
P16-18 พัฒนาและปลูกต้นไม้
P19-21 การแข่งขันกีฬา

งานรับน้องใหม่รุ่นที่ 22 จัดโดยสโมสรนักศึกษา (ภาพสี)
P379-394/2528- งานรับน้องใหม่รุ่นที่ 22 จัดโดยสโมสรนักศึกษา (ภาพสี)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
P22-24 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528

งานวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์
P483 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
P28-29 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ

พิธีมอบโรงเลี้ยงสุกร คณะเกษตรศาสตร์
P491 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย)
P498- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว(ซ้าย)

Welcome JSPS-NRCT Cooperative Research Group and NHK Videotapig Crew. September 12, 1985
P514-516/2528- Welcome JSPS-NRCT Cooperative Research Group and NHK Videotapig Crew. September 12, 1985

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6  (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
P31-32 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P33-34 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบประกาศนียบัตร

คอนเสิร์ตดุริยางค์กองทัพบก ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
P524 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P525-528- การแสดงคอนเสิร์ต
P529-530 - ผู้ชม
P531- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต มอบของที่ระลึก

งานวันเกษตร (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
P35 งานวันเกษตร (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

พิธีมอบตึกกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
P51-52 ภาพขาวดำ
P53-61 ภาพสี
P53 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ (ขวา) รับมอบ
P54-55 พระสงฆ์เจิมตึกกิจกรรม
P56 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ(ซ้าย)
P57 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.พิมล กลกิจ(คนที่2ซ้าย)
P58 พ.อ.อาทร …

งาน Sport Night ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
P62 การแข่งขันฟุตบอล
P63 ผู้ชมการแข่งขันฟุตบอล
P64-66 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P67 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต รำวง(ขวา)
P68 ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รำวง(ขวา)
P69-70 บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรำวง
P71-72 การแสดงในงาน
P73 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต …

เลี้ยงอำลาและบายศรีสู่ขวัญ ผศ.เข้มแข็ง  สีตะธนี  และ <br /><br />
รศ.ประติยัติ  ยุทธศาสตร์โกศล
P591 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P592- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P593- พานบายศรีสู่ขวัญและพราหมณ์
P594-599- ผูกข้อมือผู้เกษียณ
P600 - รศ.ประติยัติ ยุทธศาสตร์โกศล กล่าว
P601- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602 - การแสดง

ดร.เมเจอร์จากสถานทูตอเมริกันเข้าพบอธิการบดี
P608 - ดร.เมเจอร์(ซ้าย) รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P609- ดร.เมเจอร์

วันศรีนครินทร์
P634 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Frist KKU-USAID Internation Seminar on Soil, Water and crop Management Systems for Rainfed Agriculture in Northeast Thailand Februry 25-March 1,1985
P114 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ นายกสภามหาวิทยาลัยขอแก่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P138 ร่วมถ่ายภาพหมู่
P143-146 ลงพื้นที่นาไร่
P151 รศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ กล่าว

กีฬาประเพณี  มข.- มช. ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P694- วงดุริยางค์
P695-696- ขบวนทัพนักกีฬา
P700-702- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P703- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ตัดริบบิ้น
P704- นักกีฬาทั้ง2 มหาวิทยาลัย

พิธีเปิดงานขอนแก่นเอ็กซ์โป ‘ 85
P159 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว

พิธีลงนามความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากญี่ปุ่นในโครงการจัดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ณ กรมวิเทศสหการ
P172 (จากซ้าย) อธิบดีกรมวิเทศสหการ, รมต.บัญญัติ บรรทัดฐาน และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
P180-181 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าวขอบคุณนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มีรายละเอียดหลังภาพ)
P182-183 แลกเปลี่ยนเอกสาร
P184 ร่วมดื่มแสดงความยินดี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2528
P711- วงดุริยางค์
P712-713- เข้าแถวรอรับเสด็จ
P714-715- คณาจารย์บริเวณพิธี(นั่งเก้าอี้)
P716-754 - คณาจารย์ บัณฑิต เข้าสู่บริเวณพิธี
P755-761- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเส็จฯถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P762-766-…
View all 35 items

Collection Tree