พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Dublin Core

Title

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Description

P31-32 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P33-34 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบประกาศนียบัตร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-01-25

Identifier

P31-34/2528

Files

P31 2528.jpg
P32 2528.jpg
P33 2528.jpg
P34 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 (กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น),” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1160.

Output Formats