พิธีลงนามความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากญี่ปุ่นในโครงการจัดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ณ กรมวิเทศสหการ

Dublin Core

Title

พิธีลงนามความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากญี่ปุ่นในโครงการจัดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ณ กรมวิเทศสหการ

Description

P172 (จากซ้าย) อธิบดีกรมวิเทศสหการ, รมต.บัญญัติ บรรทัดฐาน และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
P180-181 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าวขอบคุณนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มีรายละเอียดหลังภาพ)
P182-183 แลกเปลี่ยนเอกสาร
P184 ร่วมดื่มแสดงความยินดี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-03-11

Files

P172 2528.jpg
P173 2528.jpg
P174 2528.jpg
P175 2528.jpg
P176 2528.jpg
P177 2528.jpg
P178 2528.jpg
P179 2528.jpg
P180 2528.jpg
P181 2528.jpg
P182 2528.jpg
P183 2528.jpg
P184 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีลงนามความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากญี่ปุ่นในโครงการจัดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ณ กรมวิเทศสหการ,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1250.

Output Formats