สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P98-100 เสด็จฯ ถึงอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.สมพร โพธินาม
อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ
P101-103 เสด็จฯ ถึงยังพลับพลาที่ประทับ
P104-105 อธิการบดี กล่าวถวายรายงาน
P106 ทรงจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P107-109 ทรงเปิดอาคาร และทรงเจิมป้าย
P110-126 เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P127-133 คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ถวายของที่ระลึก
P134-138 ทรงปลูกต้นไม้

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-02-06

Identifier

P98-138/2532

Files

P100 2532.jpg
P101 2532.jpg
P102 2532.jpg
P103 2532.jpg
P104 2532.jpg
P105 2532.jpg
P106 2532.jpg
P107 2532.jpg
P108 2532.jpg
P109 2532.jpg
P110 2532.jpg
P111 2532.jpg
P112 2532.jpg
P113 2532.jpg
P114 2532.jpg
P115 2532.jpg
P116 2532.jpg
P117 2532.jpg
P118 2532.jpg
P119 2532.jpg
P120 2532.jpg
P121 2532.jpg
P122 2532.jpg
P123 2532.jpg
P124 2532.jpg
P125 2532.jpg
P126 2532.jpg
P127 2532.jpg
P128 2532.jpg
P129 2532.jpg
P130 2532.jpg
P131 2532.jpg
P132 2532.jpg
P133 2532.jpg
P134 2532.jpg
P135 2532.jpg
P136 2532.jpg
P137 2532.jpg
P138 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1249.

Output Formats