พิธีลงนามการให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประเทศแคนาดา ในโครงการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรมวิเทศสหการ

Dublin Core

Title

พิธีลงนามการให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประเทศแคนาดา ในโครงการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรมวิเทศสหการ

Description

P86 แลกเปลี่ยนเอกสาร
P87-88 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-02-05

Files

P82 2528.jpg
P83 2528.jpg
P84 2528.jpg
P85 2528.jpg
P86 2528.jpg
P87 2528.jpg
P88 2528.jpg
P89 2528.jpg
P90 2528.jpg
P91 2528.jpg
P92 2528.jpg
P93 2528.jpg
P94 2528.jpg
P95 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีลงนามการให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประเทศแคนาดา ในโครงการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรมวิเทศสหการ,” KKU Archives, accessed March 21, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1207.

Output Formats