พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P74-83/2531- พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-01-24

Files

P74 2531.jpg
P75 2531.jpg
P76 2531.jpg
P77 2531.jpg
P78 2531.jpg
P79 2531.jpg
P80 2531.jpg
P81 2531.jpg
P82 2531.jpg
P83 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1208.

Output Formats