ภาพถ่ายปี 2531

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2531

Collection Items

รั้วหลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2-12/2531- รั้วหลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2531 วันที่9 มกราคม 2531 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P13-21/2531- งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2531 วันที่9 มกราคม 2531 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีเป็นประธาน
P22-25/2531- งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

คณะผู้แทนจีนเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
P31-45/2531- คณะผู้แทนจีนเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

พิธีเปิดอาคาร “ที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย” (รปภ.) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P52-62/2531 - พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร
P63-73/2531 - พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้าย

พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P74-83/2531- พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กีฬาและกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P84-90/2531 - แถลงข่าววิ่งการกุศล สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P91-94/2531 - วิ่งการกุศล
P95-102/2531 - ประกวดตะไลพื้นบ้าน

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P104-115/2531- พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br /><br />
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P116-125/2531- พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

งานวันเกษตรครั้งที่ 15 วันที่29-31 มกราคม 2531 จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P145/2531- ภาควิชาปฐพีศาสตร์ และชุมนุมดินและปุ๋ย
P146/2531- ชุมนุมสัตวบาล
P147/2531 - ชุมนุมพืชสวน

ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY<br /><br />
<br /><br />
EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน) <br /><br />
<br /><br />
KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย
P163-165/2531- ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน) KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย

งานต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ<br /><br />
<br /><br />
ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด <br /><br />
<br /><br />
ในการประชุมกรรมการจัดหาทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ <br /><br />
<br /><br />
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
P180-185/2531- งานต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการประชุมกรรมการจัดหาทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของอีสานเขียว” 12 ก.พ. 2531<br /><br />
<br /><br />
โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ <br /><br />
ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากร
P186-197/2531- จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของอีสานเขียว” 12 ก.พ. 2531 โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยสุรนารี (มทส.ในปัจจุบัน)
P269-281/2531 - ในห้องประชุม โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย
P282-287/2531 - สำรวจสถานที่
P288-297/2531- สถานที่ตั้ง(ภูเขา)

ประตู และตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P315-317/2531- ประตู และตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุปวิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P318-320/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุป วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br /><br />
<br /><br />
เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย
P321-337/2531- รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย

งานสงกรานต์ 2531 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  ร่วมด้วย
P442-463/2531- ขบวนแห่นางสงกรานต์
P464-473/2531- พิธีรดน้ำดำหัว

พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P474-479/2531- พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมีรศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี
P480-491/2531- ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี

อาคารและสถานที่ : ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
P675-676/2531- ป้ายหน้าร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P677-678/2531 - สินค้าภายในร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P679-681/2531 - โล่ประกาศเกีรยติคุณ

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25
P702-709/2531- รับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ
P710-719/2531- น้องใหม่ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง และร่วมกิจกรรมลอดซุ้ม
P720-739/2531 -…

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา2531 ณ<br /><br />
<br /><br />
อาคารพลศึกษา(โรงยิม) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และ นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมด้วย
P768-769/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี กล่าว
P770-771/2531- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว
P772/2531- นักศึกษาที่เข้าร่วม
P773-785/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา

เปิดนิทรรศการศิลปะ “ฅนคล้ายกัน” ณ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P787/2531- นายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าว
P788/2531- ประธานในพิธีกล่าว
P789-792/2531- ประธานมอบของที่ระลึก
P793/2531- พิธีกรกล่าว
P794/2531- ผู้ร่วมงาน
P795/2531- ประธานตัดริบบิ้นเปิดนรรศการ และชมนิทรรศการ

งานเบิกฟ้าอีสาน ครั้งที่ 1 จัดแสดง ณ เวทีสโมสรนักศึกษา
P869-875/2531- พิธีเปิดงานเบิกฟ้าอีสาน และผู้เข้าร่วม
P876-877/2531- ตั้งโต๊ะเสวนา(บนเวที)
P878-893/2531- การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
P894-901/2531- นิทรรศการ
View all 97 items

Collection Tree