ภาพถ่ายปี 2531

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2531

Items in the ภาพถ่ายปี 2531 Collection

รั้วหลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2-12/2531- รั้วหลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2531 วันที่9 มกราคม 2531 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P13-21/2531- งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2531 วันที่9 มกราคม 2531 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีเป็นประธาน
P22-25/2531- งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี…

คณะผู้แทนจีนเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
P31-45/2531- คณะผู้แทนจีนเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี …

พิธีเปิดอาคาร “ที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย” (รปภ.) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P52-62/2531 - พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร
P63-73/2531 - พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้าย

พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P74-83/2531- พิธีเปิดสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กีฬาและกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P84-90/2531 - แถลงข่าววิ่งการกุศล สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P91-94/2531 - วิ่งการกุศล
P95-102/2531 -…

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P104-115/2531- พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม …

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br />
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  เป็นประธาน
P116-125/2531- พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี…

งานวันเกษตรครั้งที่ 15 วันที่29-31 มกราคม 2531 จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P145/2531- ภาควิชาปฐพีศาสตร์ และชุมนุมดินและปุ๋ย
P146/2531- ชุมนุมสัตวบาล
P147/2531 - ชุมนุมพืชสวน

ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY<br />
<br />
EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน) <br />
<br />
KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ร่วมด้วย
P163-165/2531- ประชุมนานาชาติ THE FRIST MEETING OF THE COMMUNITY EPIDEMIOLOGY /HEALTH MANAGEMENT NE…(ข้อความไม่ชัดเจน) KHON KAEN UNIVERSITY. KHON KAEN. THAILAND FEBRUARY 1-4,1988…

ประชุมคณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยสุรนารี (มทส.ในปัจจุบัน)
P269-281/2531 - ในห้องประชุม โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

ประตู และตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P315-317/2531- ประตู และตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสงกรานต์ 2531 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี  ร่วมด้วย
P442-463/2531- ขบวนแห่นางสงกรานต์
P464-473/2531- พิธีรดน้ำดำหัว

พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P474-479/2531- พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) …

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมีรศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี
P480-491/2531- ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม …

อาคารและสถานที่ : ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
P675-676/2531- ป้ายหน้าร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P677-678/2531 -…

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25
P702-709/2531- รับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี คณาจารย์ …

เปิดนิทรรศการศิลปะ “ฅนคล้ายกัน” ณ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P787/2531- นายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าว
P788/2531- ประธานในพิธีกล่าว
P789-792/2531-…

งานเบิกฟ้าอีสาน ครั้งที่ 1 จัดแสดง ณ เวทีสโมสรนักศึกษา
P869-875/2531- พิธีเปิดงานเบิกฟ้าอีสาน และผู้เข้าร่วม
P876-877/2531- ตั้งโต๊ะเสวนา(บนเวที)
P878-893/2531-…

Collection Tree