พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P116-125/2531- พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2351-01-25

Files

P116 2531.jpg
P117 2531.jpg
P118 2531.jpg
P119 2531.jpg
P120 2531.jpg
P121 2531.jpg
P122 2531.jpg
P123 2531.jpg
P124 2531.jpg
P125 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1237.

Output Formats