งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีเป็นประธาน

Dublin Core

Title

งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีเป็นประธาน

Description

P22-25/2531- งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-01-09

Files

P22 2531.jpg
P23 2531.jpg
P24 2531.jpg
P25 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันเด็กแห่งชาติปี 2531 วันที่9 ม.ค. 2531 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีเป็นประธาน,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1181.

Output Formats