อาคารและสถานที่ : ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Dublin Core

Title

อาคารและสถานที่ : ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Description

P675-676/2531- ป้ายหน้าร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P677-678/2531 - สินค้าภายในร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P679-681/2531 - โล่ประกาศเกีรยติคุณ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-05-24

Files

P675 2531.jpg
P676 2531.jpg
P677 2531.jpg
P678 2531.jpg
P679 2531.jpg
P680 2531.jpg
P681 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “อาคารและสถานที่ : ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1353.

Output Formats