นักวิชาการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

นักวิชาการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-05-25

Identifier

P644-654/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นักวิชาการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1354.

Output Formats