กีฬาและกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

กีฬาและกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P84-90/2531 - แถลงข่าววิ่งการกุศล สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P91-94/2531 - วิ่งการกุศล
P95-102/2531 - ประกวดตะไลพื้นบ้าน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2351-01-24

Files

P84 2531.jpg
P85 2531.jpg
P86 2531.jpg
P87 2531.jpg
P88 2531.jpg
P89 2531.jpg
P90 2531.jpg
P91 2531.jpg
P92 2531.jpg
P93 2531.jpg
P94 2531.jpg
P95 2531.jpg
P96 2531.jpg
P97 2531.jpg
P98 2531.jpg
P99 2531.jpg
P100 2531.jpg
P101 2531.jpg
P102 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กีฬาและกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1221.

Output Formats