Browse Items (12 total)

  • Tags: กีฬา

2021-02-101612924160.pdf
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน(จตุรเทพ) ประจำปี2561 ของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

P772-785/2527- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
P786-788/2527- การวิ่งคบเพลิง
P789/2527- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (หญิง)
P790-793/2527- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
P794/2527- การแข่งขันกีฬาปิงปอง
P795-796/2527 -…

P533 2529.jpg
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(ชาย)
P544-546/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(หญิง)
P547-554/2529- บุคคลต่างๆ…

P523 2530.jpg
P523-533 ขบวนพาเหรด
P534-538 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
P539-541 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P542-543 การกล่าวเปิดการแข่งขัน
P544 ปล่อยลูกโป่งป้ายกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย
P545 การนำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬา
P546 ภาพหมู่ทีมฟุตบอลผู้บริหาร

P852 2530.jpg
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง
P873-874- การแข่งขันชกมวย ชาย
P875-878- การแข่งขันวิ่ง
P879-886- การแข่งขันรักบี้

P22 2527.jpg
P22-30/2527 - การแข่งขันวิ่งมาราธอน
P31-32/2527 - การแข่งขันฟุตบอลทีมหญิง กับทีมชาย
P33-37/2527 - การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
P38-48/2527 - งานเลี้ยงสังสรรค์

P165 2525.jpg
P165-173 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย
P174 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภทหญิง
P175 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประเภทหญิง
P176 การแข่งขันกีฬาซอฟบอล ประเภทหญิง
P177 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภทหญิง
P178 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์ย์บอล ประเภทชาย
P179…

P1 2524.jpg
P1-14/2524 พิธีเปิดประเพณี มข.-มช. และขบวนนักกีฬาทั้งสองสถาบัน
P15-17/2524 การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล(ทีมหญิง)
P18-28/2524 การแข่งขันกีฬา เทนนิส
P29-34/2524 การแข่งขันกีฬา วอลเล่บอล(ทีมหญิง)
P35-40/2524 การแข่งขันกีฬา ยูโด
P41/2524 การแข่งขันกีฬา…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2