การต้อนรับผู้เข้าสัมมนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลัย โดย
รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

การต้อนรับผู้เข้าสัมมนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลัย โดย
รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P502 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P503-506 ผู้เข้าร่วม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-04-28

Files

P502 2530.jpg
P503 2530.jpg
P504 2530.jpg
P505 2530.jpg
P506 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การต้อนรับผู้เข้าสัมมนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลัย โดย
รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1350.

Output Formats