Browse Items (4 total)

  • Tags: กีฬาประเพณี มข.- มช.

มข.069.JPG
ที่ระลึกกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 6 2515 แด่ชุมนุมรักบี้-ฟุตบอล สนข.
**โล่กลมสีดำทำด้วยไม้ ขอบลายทอง ตรงกลางมีตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P533 2529.jpg
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(ชาย)
P544-546/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(หญิง)
P547-554/2529- บุคคลต่างๆ…

P694 2528.jpg
P694- วงดุริยางค์
P695-696- ขบวนทัพนักกีฬา
P700-702- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P703- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ตัดริบบิ้น
P704- นักกีฬาทั้ง2 มหาวิทยาลัย

P1 2524.jpg
P1-14/2524 พิธีเปิดประเพณี มข.-มช. และขบวนนักกีฬาทั้งสองสถาบัน
P15-17/2524 การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล(ทีมหญิง)
P18-28/2524 การแข่งขันกีฬา เทนนิส
P29-34/2524 การแข่งขันกีฬา วอลเล่บอล(ทีมหญิง)
P35-40/2524 การแข่งขันกีฬา ยูโด
P41/2524 การแข่งขันกีฬา…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2