Browse Items (10 total)

  • Tags: โล่

มข.587.JPG
โล่เกียรติยศชมรมศิลปวัฒนธรรม"ฉลองครบรอบ 36 ปี มข."

มข.110.JPG
โล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน All Thailand Table Tennis Tennis Semi Pro Tour 2010 ณ อาคารพลศึกษา มข. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

มข.069.JPG
ที่ระลึกกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 6 2515 แด่ชุมนุมรักบี้-ฟุตบอล สนข.
**โล่กลมสีดำทำด้วยไม้ ขอบลายทอง ตรงกลางมีตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.085.JPG
โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐ พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ สถานบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี

อ.055.JPG

โล่แบบจำลองสี่เหลี่ยมอาคารพิพิธภัณฑ์ บนฐานหกเหลี่ยมสีดำ
มีข้อความ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Museum"

อ.054.JPG
โล่ตั้งโต๊ะ รูปประตูเมืองขอนแก่น มีนาฬิกามุมบนซ้าย ตรงกลางประตูเมืองมีตราเทศบาลนครขอนแก่น
มีข้อความ “e-SAAN Ed fair สุดยอดมหกรรมการศึกษามหาสนุก”
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2