โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐

Dublin Core

Title

โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐

Description

โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐ พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ สถานบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี

Creator

นายเฉลิมพล แสงแก้ว
นักวิชาการศึกษา สำนักงานการกีฬา

Date

14/08/56

Format

19x30x7.5

Identifier

อ.085

Files

อ.085.JPG

Collection

Citation

นายเฉลิมพล แสงแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานการกีฬา, “โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1443.

Output Formats