รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

Dublin Core

Title

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

Description

คุณนพดล ทองโสภิตและคณะบุคคลรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

50x40

Identifier

มข. 025

Files

มข.025.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1442.

Output Formats