มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Items in the มหาวิทยาลัยขอนแก่น Collection

ภาพหมู่อดีตอธิการบดี 5 ท่าน
[จากซ้ายไปขวา] รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร//รศ.นพ.สมพร โพธินาม//ศ.พิมล กลกิจ//ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแด่สมเด็จพระเทพฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแด่สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2533-34

ภาพวาด(copyจากหนังสือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุมสูง
ภาพวาด(copyจากหนังสือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุมสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2510

ภาพถ่ายภอาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เป็นอาคารแรกของ มข. สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2507(ภาพถ่ายเมื่อ 2508)

กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอด ณ วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อธิการบดีถือผ้ากฐิน…

สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล  กลกิจ, ศ.กวี  จุติกุลและคณะ
สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ(รวม9คนในภาพ)…

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษามข. ประจำปี 2509 <br />
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษามข. ประจำปี 2509 โดยมี ฯพณฯพจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธาน…

พลตำรวจเอกเภา  สารสิน  ทูลเกล้าถวายปริญญาแด่ Prnice Henri of Luxembourg<br />
essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**พลตำรวจเอกเภา สารสิน …

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ<br />
คุณนพดล ทองโสภิตและคณะบุคคลรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

ประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านประตูสีฐาน)
ประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ด้านประตูสีฐาน) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2510 กรอบสีทอง มีขาตั้ง

Essentation of the honorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University
Essentation of the honorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7may 1996
**ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมข. มี…

ฯพณฯ พจน์  สารสิน
ฯพณฯ พจน์ สารสิน(ภาพใหญ่)

(ใบประกาศ) มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ขอบคุณหอสมุดกลาง มข.
(ใบประกาศ)มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ขอขอบคุณหอสมุดกลาง…

(ใบประกาศ) INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER
INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER….
**ใบประกาศ(มีขาตั้งได้) พื้นหลังสีเขียวมรกต ลายหินอ่อน

บัตรเชิญไปงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ข้อความ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดี ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติไปงานฉลองครบรอบ 20 ปี…

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาสี สำนักวิทยบริการ<br />
รางวัลชนะเลิศกีฬาสี สำนักวิทยบริการ
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม…

ถ้วยรางวัลขวัญใจสปอร์ตไนท์ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการมข.
ถ้วยรางวัลขวัญใจสปอร์ตไนท์ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการมข.
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงกลม…

Collection Tree