มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Collection Items

ภาพหมู่อดีตอธิการบดี 5 ท่าน
[จากซ้ายไปขวา] รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร//รศ.นพ.สมพร โพธินาม//ศ.พิมล กลกิจ//ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ //รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแด่สมเด็จพระเทพฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแด่สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2533-34

ภาพวาด(copyจากหนังสือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุมสูง
ภาพวาด(copyจากหนังสือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุมสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2510

ภาพถ่าย พล.ต.อ.เภา สารสิน  ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น2539
คำบรรยายภาพ : พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต.อ.เภา สารสิน  ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ธ.ค. 2539
คำบรรยายภาพ : พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เป็นอาคารแรกของ มข. สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2507(ภาพถ่ายเมื่อ 2508)

กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอด ณ วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อธิการบดีถือผ้ากฐิน ด้านหลังเป็นพระธาตุพนม(มีนศ.และบุคคลในภาพ5คน)

สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ
สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ(รวม9คนในภาพ) เนื่องในวโรกาสมข.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พ.ศ.2515)

Sir. Stephen Wier เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคณะเกษตรศาสตร์
Sir. Stephen Wier เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2509

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษามข. ประจำปี 2509
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษามข. ประจำปี 2509 โดยมี ฯพณฯพจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธาน เมื่อ 26 มิ.ย. 2509 โดยมี ศ.พิมล กลกิจ(มุมซ้ายของภาพ)

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ข้อความ อัดกรอบ)

พลตำรวจเอกเภา สารสิน ทูลเกล้าถวายปริญญาแด่ Prnice Henri of Luxembourg
essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**พลตำรวจเอกเภา สารสิน ทูลเกล้าถวายปริญญาแด่ Prnice Henri of Luxembourg

พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ <br /><br />
สาขาเศรษฐศาสตร์<br /><br />
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ มกุฎราชกุมารอองรี รัชทายาทแห่งลักเซมเบอร์ก
essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Price Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**คำบรรยายภาพ : พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ …

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม เมื่อเดือน มกราคม 2516

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปเทวดาอันเชิญพระธาตุพนมประดิษฐานบนขอนไม้ในกรอบสามมุข วิทยา จริยา และปัญญา

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ
คุณนพดล ทองโสภิตและคณะบุคคลรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

ประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านประตูสีฐาน)
ประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ด้านประตูสีฐาน) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2510 กรอบสีทอง มีขาตั้ง

Essentation of the honorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University
Essentation of the honorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7may 1996
**ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมข. มี พล.ต.อ.เภา สารสิน , รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ร่วมด้วย

ฯพณฯ พจน์ สารสิน
ฯพณฯ พจน์ สารสิน(ภาพใหญ่)

(ใบประกาศ) มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ขอบคุณหอสมุดกลาง มข.
(ใบประกาศ)มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ขอขอบคุณหอสมุดกลาง มข.
**ใบประกาศขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการ

(ใบประกาศ) INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER
INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER….
**ใบประกาศ(มีขาตั้งได้) พื้นหลังสีเขียวมรกต ลายหินอ่อน

บัตรเชิญไปงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ข้อความ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดี ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติไปงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14มิ.ย. 2527 ในบริเวณ มข.
**บัตรเชิญสีขาว มีตราสัญญาลักษณ์มข. กรอบไม้สีน้ำตาล มีขาตั้ง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาสี สำนักวิทยบริการ
รางวัลชนะเลิศกีฬาสี สำนักวิทยบริการ
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม ตรงการถ้วยรางวัลมี 4 เสา ริบบิ้นสีเหลือง

ถ้วยรางวัลขวัญใจสปอร์ตไนท์ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการมข.
ถ้วยรางวัลขวัญใจสปอร์ตไนท์ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการมข.
**ถ้วยรางวัลสีทอง ฐานไม้ทรงกลม ริบบิ้นสีแดง
View all 553 items

Collection Tree

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น