พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ข้อความ อัดกรอบ)

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

34x16

Identifier

มข. 016

Files

มข.016.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1368.

Output Formats