ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

Description

อาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เป็นอาคารแรกของ มข. สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2507(ภาพถ่ายเมื่อ 2508)

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2508

Format

32x27

Identifier

มข. 008

Files

มข.008.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1286.

Output Formats