สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ

Dublin Core

Title

สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ

Description

สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ(รวม9คนในภาพ) เนื่องในวโรกาสมข.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พ.ศ.2515)

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2515

Format

70x50

Identifier

มข. 010

Files

มข.010.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1310.

Output Formats