พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ มกุฎราชกุมารอองรี รัชทายาทแห่งลักเซมเบอร์ก

Dublin Core

Title

พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ มกุฎราชกุมารอองรี รัชทายาทแห่งลักเซมเบอร์ก

Description

essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Price Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**คำบรรยายภาพ : พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ มกุฎราชกุมารอองรี รัชทายาทแห่งลักเซมเบอร์ก

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2539-5-7

Format

46x28

Identifier

มข. 018

Files

มข.018.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ มกุฎราชกุมารอองรี รัชทายาทแห่งลักเซมเบอร์ก,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1385.

Output Formats