งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประจำปี 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดรถบุปผชาติร่วมงานนี้ด้วยเป็นปีแรก

Dublin Core

Title

งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประจำปี 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดรถบุปผชาติร่วมงานนี้ด้วยเป็นปีแรก

Description

P407-415/2530 - ขบวนรถบุปผชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P416-452/2530 - ขบวนรถบุปผชาติจากหน่วยงานต่างๆ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-04-13

Identifier

P407-452/2530

Files

P407 2530.jpg
P408 2530.jpg
P409 2530.jpg
P410 2530.jpg
P411 2530.jpg
P412 2530.jpg
P413 2530.jpg
P414 2530.jpg
P415 2530.jpg
P416 2530.jpg
P417 2530.jpg
P418 2530.jpg
P419 2530.jpg
P420 2530.jpg
P421 2530.jpg
P422 2530.jpg
P423 2530.jpg
P424 2530.jpg
P425 2530.jpg
P426 2530.jpg
P427 2530.jpg
P428 2530.jpg
P429 2530.jpg
P430 2530.jpg
P431 2530.jpg
P432 2530.jpg
P433 2530.jpg
P434 2530.jpg
P435 2530.jpg
P436 2530.jpg
P437 2530.jpg
P438 2530.jpg
P439 2530.jpg
P440 2530.jpg
P441 2530.jpg
P442 2530.jpg
P443 2530.jpg
P444 2530.jpg
P445 2530.jpg
P446 2530.jpg
P447 2530.jpg
P448 2530.jpg
P449 2530.jpg
P450 2530.jpg
P451 2530.jpg
P452 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประจำปี 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดรถบุปผชาติร่วมงานนี้ด้วยเป็นปีแรก,” KKU Archives, accessed July 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1386.

Output Formats