Browse Items (553 total)

  • Collection: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.592.JPG
ป้ายผ้าติดแขนเสื้อ-สูจิบัตร สีฐานเฟสติวัล มข.

มข.587.JPG
โล่เกียรติยศชมรมศิลปวัฒนธรรม"ฉลองครบรอบ 36 ปี มข."

มข.586 .JPG
แผ่นพับเสนอตัวกรรมการสภา กาญจนา สิงห์ภู่ เสกสิทธิ์ สังคีรี เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ พิทยา ภาภิรมย์ - สูจิบัตรงาน"มิวเซียมเฟสติวัล" ณ หอศิลป์ฯ มข. 16-18 ก.ค. 2558

มข.583.JPG
ถ้วยเคลือบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.581.JPG
เสื้อกีฬา/กรรมการ 1971 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.579.JPG
เสื้อครุย/เด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.578.JPG
กระจาด/ไม้คาน จากโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.577.JPG
โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.576.JPG
บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.572.JPG
บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น

มข.569.JPG
เอกสารคำปฏิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.568.JPG
เสื้อครุย ปริญญาตรี - เข็ม - แถบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.567.JPG
เสื้อครุย ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้ายดำ)

มข.566.JPG
บัตรคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2560
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2